El Raspinell - Gestió i Educació Ambiental
Col·laboracions
Enllaços d'interès
Gestó Ambiental
Educació Ambiental
Presentació El Raspinell
Novetats a El Raspinell
Tornar
Estudis de recerca biològica
Assaig de tipificació de la qualitat ecològica dels rius i recs de Salt a partir d'indicadors biològics Rius i recs de Salt
Redacció d’un treball sobre la qualitat ecològica del riu Tort segons l'índex FBILL, realitzat per l'Agenda 21 de Pau Riu Tort
Inventari de la població d’artròpodes de Cap de Creus Artròpodes