El Raspinell - Gestió i Educació Ambiental
Col·laboracions
Enllaços d'interès
Gestó Ambiental
Educació Ambiental
Presentació El Raspinell
Novetats a El Raspinell
Gestió Ambiental
Avaluacions i estudis d’impacte ambiental

Els estudis d’impacte ambiental que duem a terme ens permeten conèixer els efectes i les repercussions que tindrà sobre el medi ambient un determinat projecte.

A través d’aquests estudis, podrem establir mesures correctores i determinar en quines situacions un projecte és compatible amb l’entorn natural.

Estudis de recerca biològica

Tot seguit us detallem alguns dels treballs i estudis d’investigació que des d’El Raspinell s’han dut a terme per descobrir o aprofundir en diferents temes d’interès mediambiental.