El Raspinell - Gestió i Educació Ambiental
Col·laboracions
Enllaços d'interès
Gestó Ambiental
Educació Ambiental
Presentació El Raspinell
Novetats a El Raspinell
Tornar
Campanyes Realitzades
Campanya d’Informació Ciutadana i d’Educació Ambiental Agenda 21
Campanya de Prevenció de la Salut dels Joves de l'Alt Empordà Hàbits alimentaris
Col.locació de caixes nius de Pit-roig, mallerenga, mussol i rat-penat a les Deveses de Salt per ELS INFANTS VALENTS (Associació per a la mainada amb Minusvalidesa) Caixes nius